06 oktyabr 2016-cı il tarixindən etibarən Şirkətimizin Nizamnamə kapitalı 39 388 800 manat qeydə alınmışdır

06 oktyabr 2016-cı il tarixindən etibarən Şirkətimizin Nizamnamə kapitalı 39.388.800 manat qeydə alınmışdır və Nizamnaməyə müvafiq dəyişiklik edilmişdir.