Məlumatların 30 dəqiqə ərzində dəyişmədiyinə görə, bu təklif bağlanmışdır.