Nəqliyyat

Avtonəqliyyat Vasitələrinin Könüllü Sığortası (KASKO MINI)

“Xalq Sığorta” ASC fiziki şəxslərə avtonəqliyyat vasitələrinin könüllü sığortasını (KASKO MINI) təklif edir.

Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

Bu sığorta növü mexaniki avtonəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikası ərazisində istifadəsi zamanı fiziki şəxslərin sağlamlığına, həmçinin fiziki və hüquqi şəxslərin əmlakına vurulan zərərin əvəzinin ödənilməsi məqsədilə tətbiq olunur

Avtonəqliyyat Vasitələrinin Könüllü Sığortası (KASKO)

“Xalq Sığorta” ASC fiziki şəxslərə avtonəqliyyat vasitələrinin könüllü sığortasını (KASKO) təklif edir.

Su nəqliyyat vasitələrinin sığortası

Bu sığorta məhsulu, su nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin və ya su nəqliyyat vasitəsinin istismarına aidiyyəti olan şəxslərin onlara məxsus olan və ya hüquqi olaraq icarəyə götürdükləri gəmilərin zədələnməsi, yaxud məhv olması hallarında sığorta təminatı verən dəniz sığortası növüdür.

Podratçıya məxsus olan qurğu və avadanlıqların sığortası

Mürəkkəb və bahalı avadanlıq aldıqda, Sizin üçün onların daimi işlək vəziyyətdə olmağı zəruridir. Problemin bir hissəsini avadanlığa baxım və təmir işləri həll edə bilər.