Məsuliyyət

Auditorların Peşə Məsuliyyətinin İcbari Sığortası

Xüsusi sığorta növü olaraq, bu sığorta, auditor tərəfindən yoxlanılan şəxsdə belə səhvlərin baş verməsi hallarında yaranan maliyyə itkilərini nəzərdə tutur.

Üçüncü Şəxslər Qarşısında Mülki Məsuliyyətin Sığortası

“Xalq Sığorta” ASC tərəfindən fiziki şəxslərə təqdim olunan sığorta növlərindən biri, sığortalı tərəfindən üçüncü şəxslərə dəyən zərəri əhatə edən “Üçüncü şəxslər qarşısında mülki məsuliyyət sığortasıdır”.