Gəlir itkisi sığortası

Gəlir itkisi sığortası, qanunvericiliyə uyğun olaraq, sahibkarlıq risklərinin sığortasına aid olan maliyyə riski sığortası formalarından biridir.

Əgər sığorta edilənin istehsalat və ya kommersiya fəaliyyəti maddi zərər səbəbindən tam yaxud qismən dayanırsa, istehsaldakı bu fasilə baş vermiş sığorta hadisəsi hesab edilir. Əgər sığorta edilmiş əmlak onu sığortalayan təşkilat tərəfindən ödənilməli olan sığorta hadisəsi nəticəsində zədələnər və ya yararsız hala gətirilərsə, bu maddi zərər hesab edilir.

İstehsalatda fasilələr səbəbindən yaranan zərərlərə və ya gəlir itkisinə görə təminat yalniz əmlak sığortası üzrə bağlanan müqaviləyə əlavədə qeyd olunur.

Bu sığorta növünü əldə etmək üçün 183 nömrəsinə zəng edin və ya öz əlaqə ünvanınızla Sizin təşkilatınıza lazım olan sığorta növü ilə əlaqədar məlumat verin. Bizim mütəxəssislər mütləq Sizinlə əlaqə saxlayıb, sizin üçün büdcənizi, məqsədlərinizi və biznesinizin özünəməxsus cəhətlərini nəzərə alan fərdi sığorta proqramı tərtib edəcəklər.

Qaydalar